Laster...

Fra 1.12.2020 vil det ikke lenger være mulig å sende ut nye dokumenter fra Signere.no portalen.

Den 1.1.2021 legges Signere.no ned og vil bli erstattet at Signicat Sign Portal.
Mer info finnes her: https://www.signicat.com/no/products/sign-portal. Hør med din administrator eller ta kontakt med support@signere.no om du har spørsmål rundt dette.

Ny signeringsportal er nå lansert! Ta kontakt med din administrator for å få tilgang til den nye portalen.

Du har blitt logget ut fordi du har vært inaktiv for lenge, eller har forsøkt å nå et område du ikke har tilgang til. Vennligst logg inn på nytt.

Signere Portal Innlogging