Laster...

Fra 1.1.2021 legges signere.no ned og vil bli erstattet av Signicat Sign Portal. Mer info finnes her: https://www.signicat.com/no/products/sign-portal. Hør med din administrator eller ta kontakt med support@signere.no om du har spørsmål rundt dette.

 Alternativ innlogging


Logg inn med mobilnummer og passord
Vennligst skriv inn mobilnummer. Ugyldig mobilnummer, gyldig mobilnummer er 8 siffer med eller uten +47.
Vennligst skriv inn et gyldig passord.
Avbryt  
Vennligst skriv inn engangskode fra SMS. Ugyldig engangskode, gyldige tegn er bokstaver og tall.
Avbryt  

  {{waitingtext}}

>> Velg en annen innlogging