Laster...

Fra 1.1.2021 legges signere.no ned og vil bli erstattet av Signicat Sign Portal. Mer info finnes her: https://www.signicat.com/no/products/sign-portal. Hør med din administrator eller ta kontakt med support@signere.no om du har spørsmål rundt dette.

 Innlogging


Husk! For å logge inn med BankID eller Buypass som organisasjonsbruker, må du ha knyttet dette opp til din innlogging i forkant.
>> Velg en annen innlogging